Pengenalan bioteknologi telah membawa banyak manfaat dalam bidang pertanian negara dengan aplikasi pengubahsuaian genetik dan penggunaan mikroorganisma. Huraikan pernyataan di […]

Read More  

Kejadian tanah runtuh yang berlaku berpunca daripada fenomena semulajadi danaktiviti manusia seringkali menimbulkan masalah kepada kehidupan dan alam sekitar. Bincangkan. […]

Read More  

Badan yang sihat adalah penting untuk membentuk individu yang cergas dan masyarakat yang cemerlang. Jelaskan langkah-langkah yang berkesan untuk meningkatkan […]

Read More