MAJIKAN/PEKERJA

Tanggungjawab Majikan kepada Pekerja

 • bersikap adil kepada pekerja tanpa mengira jantina, bangsa dan agama
 • menjaga kebajikan dan hal ehwal para pekerja
 • menyediakan tempat kerja yang selamat, bersih serta lengkap dengan kemudahan seperti surau, kantin dan sebagainya
 • membayar kadar upah, elaun dan bonus yang setimpal dengan kerja dan tanggungjawab yang diberikan kepada pekerja
 • menyediakan kemudahan rawatan percuma dan insurans kepada pekerja
 • meyediakan latihan kemahiran yang secukupnya kepada para pekerja agar kerjaya mereka dapat berkembang

Kualiti Kerja dan Produktiviti

 • rendah atau tingginya produktiviti ditentukan oleh kualiti kerja
 • kualiti kerja akan tercapai jika pekerja mempunyai kualiti yang tingg; misalnya mempunyai kelayakan dan kemahiran yang tinggi, berdedikasi, bermoral tinggi dan sebagainya
 • kualiti kerja dapat ditingkatkan jika pekerja diberi pendedahan tentang pengetahuan terbaru yang berkaitan dengan tugasnya melalui kursus, seminar, bengkel dan sebagainya
 • kualiti kerja dapat ditingkatkan juga melalui suasana tempat kerja yang selesa dan sempurna serta layanan yang memuakan daripada majikan

Etika Kerja

 • bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, atau tingkah laku yang dijadikan pegangan semasa menjalankan tugas
 • antara etika kerja itu termasuklah berdisiplin, bertanggungjawab, berdedikasi, amanah, jujur dan sebagainya
 • penting agar sesuatu kerja dapat berjalan dengan lancar dan sempurna serta mencapai kualiti yang dikehendaki
 • penting juga supaya suasana kerja yang sihat dan harmonis terbentuk antara pekerja dengan harmonis terbentuk antara pekerja dengan pekerja dan antara pekerja dengan majikan

Website support by Freebies Malaysia

Releated Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *